PHBO MRI

PHBO OPLEIDING MR

Emrin is al sinds 1992 de specialist in het opleiden op het gebied van de MRI.

Wij bieden de PHBO opleiding MR basis en de PHBO opleiding MR verdieping online aan. U kunt hem als geheel (basis+verdieping) of elk deel apart volgen.

Accreditatie

De hele opleiding Magnetische Resonantie (SBU 436), de PHBO MR-basis (SBU 180) en de PHBO MR-verdieping (SBU 256) dragen het keurmerk Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is de opleiding accrediteert voor het kwaliteitsregister. In deze theoretisch gerichte opleiding ligt het zwaartepunt op de techniek en de praktische toepassingen ervan. Wij verwachten van u dat u al enige tijd op de MRI werkt en dat u tijdens de opleiding werkzaam bent op de MRI, aangezien u een aantal praktijkopdrachten op uw eigen MRI dient uit te voeren.

Doel: Na deze opleiding bent u in staat om

  • het MR-onderzoek zelfstandig en methodisch uit te voeren in opdracht van een arts, waarbij de relatie wordt gelegd tussen de patiënt, de gegevens op de onderzoeksaanvraag en de wijze waarop het onderzoek moet worden uitgevoerd, opdat t.b.v. de diagnosestelling optimale informatie wordt verkregen bij minimale belasting van de patiënt.
  • het technische principe van de MR en haar sequenties te beschrijven.
  • de desbetreffende parameters te herkennen, aan te passen en te verbeteren.
  • beelden te herkennen van diverse onderzoeken.

PHBO MR 72 – geheel (basis + verdieping) gaan weer op 14 oktober 2024 van start; laatste lesdag 14 december 2025. De opleiding bestaat uit minimaal 25 opdrachten gecombineerd met minimaal 21 online lessen, een online tussentoets (= MR Basis theorie-examen) en een online examen bestaande uit 2 onderdelen: theorie-examen en het examenonderdeel “houden van een voordracht”.

Examenstof de boeken “MRI in de Praktijk 1-introductie”; “MRI in de Praktijk 2-basis” en “MRI in de Praktijk 3-verdieping”.

De PHBO MR – basis bestaat uit minimaal 16 opdrachten gecombineerd met minimaal 10 on line lessen en een online theorie examen.

PHBO MR 72-basis start op 14 oktober 2024; laatste dag 13 juli 2024. Er is nog plek.

Examenstof de boeken “MRI in de Praktijk 1-introductie” en “MRI in de Praktijk 2-basis”.

De PHBO MR – verdieping bestaat uit minimaal 9 opdrachten gecombineerd met minimaal 11 online lessen en een online examen bestaande uit 2 onderdelen: theorie-examen en het examenonderdeel “houden van een voordracht”.

PHBO MR 71 start op 1 juni 2024; laatste dag 14 december 2024. Er is nog plek.

PHBO MR 72 start op 1 juni 2025; laatste dag 20 december 2025.

Examenstof de boeken “MRI in de Praktijk 1-introductie”; “MRI in de Praktijk 2-basis” en “MRI in de Praktijk 3-verdieping”.

Op verzoek kunnen alle drie de varianten van de online PHBO MR opleiding (basis, verdieping of geheel) op elke gewenst moment in het jaar gestart worden zonder extra ondersteuning van online lessen maar wel met opdrachten, die nagekeken worden. Vraag naar de mogelijkheden.

Examens:

De beide examens PHBO MR basis en PHBO MR geheel (+ verdieping) zonder opleiding kunnen naar na het bestuderen van de verplichte lesstof worden afgelegd.

PHBO MR Basisexamen kan op 13 juli 2024 of 7 december 2024 afgelegd worden (of een datum in overleg).

Het eerstkomende PHBO MR geheel/verdiepingsexamen is op 7 december 2024 (theorie-examen) en 13 + 14 december 2024 (examenonderdeel voordrachten).

Hoe ziet de MRI opleiding er uit?

We verdelen de MR opleiding in twee delen (die samen de hele PHBO opleiding MR als eindresultaat heeft):

Deel 1: De PHBO MR-basis.

Instapniveau: weinig/geen tot veel MRI ervaring. Bij geen ervaring/geen MRI is een stage plek verplicht.

Behandeld worden de basis MRI-techniek (tot en met de GE-sequentie) en de standaard onderzoeken neurologie / wervelkolom en extremiteiten (met nadruk op schouder en knie). Wij maken gebruik van de hiervoor speciaal gemaakte MRI lesboeken (“MRI in de Praktijk 1-introductie” en “MRI in de Praktijk 2-basis”) met veel oefenvragen. Daarnaast worden er minimaal 16 applicatie/techniek opdrachten door de deelnemer gemaakt en kunnen we daardoor de deelnemers persoonlijk begeleiden en aansluiten op ieders eigen kennisniveau op het gebied van de MRI. Dit geheel wordt afgesloten met een theorie-examen met als examenstof de boeken “MRI in de Praktijk 1-introductie” en “MRI in de Praktijk 2-basis”.

Basis MR techniek: MR veiligheid + hoge veldsterkten; basisprincipe MR; magneten en gradiënten; spoelen; tijden- en contrastweging; SE-, TSE- en GE sequenties; suppressietechnieken; k-vlak; SNR; spatiële resolutie; 3D scan; artefacten; contrastmiddelen, DWI.

Vervolgens is het mogelijk de PHBO MR- verdieping óf direct, óf op een later tijdstip te volgen. Samen vormt het dan de hele PHBO MR opleiding.

Deel 2: De  PHBO opleiding MR- verdieping.

Instapniveau: PHBO opleiding MR-basis Emrin; een BasisMR cursus of zonder cursus met veel MR-ervaring en beschikkend over de MRI basis techniek en basis MRI pathologie (wervelkolom, cerebrum, extremiteiten). De lesstof staat omschreven in “MRI in de Praktijk 1-introductie” en “MRI in de Praktijk 2-basis”.

Weet u niet of uw instap MR kennis voldoende is, dan kunt u ook deelnemen aan het PHBO MR basis examen (daar komen de eventuele extra aandachtspunten er wel uitrollen).

Bij het PHBO MR-verdiepingsdeel wordt ervan uitgegaan dat de MRI basistechniek en de standaard uit te voeren MRI onderzoeken bekend zijn. Nu staat protocoloptimalisatie en verdieping MRI techniek centraal, terug te vinden in het boek “MRI in de Praktijk 3-verdieping” met veel oefenvragen. Daarnaast worden er minimaal 9 applicatie/techniek opdrachten door de deelnemer gemaakt en kunnen we daardoor de deelnemers persoonlijk begeleiden en aansluiten op ieders eigen kennisniveau op het gebied van de MRI. Dit deel wordt afgesloten met een theorie-examen en het houden van een voordracht. Met als examenstof de boeken “MRI in de Praktijk 1-introductie”; “MRI in de Praktijk 2-basis” en “MRI in de Praktijk 3-verdieping”.

MR-verdiepingstechniek: verdieping techniek aan de hand van de onderwerpen van de MR-basis; aangevuld met DWI; MR-angiografie; MR cardiac, MRM. Extra aandacht wordt besteed aan MR protocol optimalisatie van o.a. abdomen; cerebrum; wervelkolom; extremiteiten. 

Kosten

–        PHBO opleiding MR online (basis en verdieping samen inclusief examen en boeken MRI in de praktijk 1 t/m 3): € 2990.

–        PHBO opleiding MR online (basis inclusief examen en boeken “MRI in de Praktijk 1-introductie”; “MRI in de Praktijk 2-basis”: € 1475.

–        PHBO opleiding MR online verdieping (inclusief examen en boek MRI in de Praktijk 3): € 1660.

–        PHBO opleiding MR-basis examen: € 145 (exclusief de boeken “MRI in de Praktijk 1-introductie”; “MRI in de Praktijk 2-basis”).

–        PHBO opleiding MR-verdieping/geheel examen (exclusief de boeken “MRI in de Praktijk 1-introductie”; “MRI in de Praktijk 2-basis” en “MRI in de Praktijk 3-verdieping”): € 365, inclusief examenvoorbereiding onderdeel voordracht.

Boeken

De gehele opleiding staat beschreven in onderstaande boeken. U heeft eigenlijk geen extra les of extra opdrachten nodig indien u hetzij het PHBO MR basisexamen, hetzij het PHBO MR geheel examen wilt halen. Er staan voldoende oefenvragen en casuïstiek in vermeld. U kunt zich geheel via deze boeken in eigen tempo voorbereiden. Welke MRI in de Praktijk u nodig heeft staat beschreven onder het kopje kosten.

U kunt de boeken ook apart (zonder een opleiding te volgen) bestellen via de mail van het Emrin. U ontvangt vervolgens een factuur en na betaling worden de boeken verstuurd naar het door u genoemde adres. De onderstaande prijzen zijn exclusief verzendkosten.