PHBO MRI

PHBO OPLEIDING MR

Emrin is al sinds 1992 de specialist in het opleiden op het gebied van de MRI.

Accreditatie

De hele opleiding Magnetische Resonantie (SBU 436) en de PHBO MR-basis (SBU 180) dragen het keurmerk Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is de opleiding accrediteert voor het kwaliteitsregister. In deze theoretisch gerichte opleiding ligt het zwaartepunt op de techniek en de praktische toepassingen ervan. Wij verwachten van u dat u al enige tijd op de MRI werkt en dat u tijdens de opleiding werkzaam bent op de MRI, aangezien u een aantal praktijkopdrachten op uw eigen MRI dient uit te voeren.

Doel: Na deze opleiding bent u in staat om

  • het MR-onderzoek zelfstandig en methodisch uit te voeren in opdracht van een arts, waarbij de relatie wordt gelegd tussen de patiënt, de gegevens op de onderzoeksaanvraag en de wijze waarop het onderzoek moet worden uitgevoerd, opdat t.b.v. de diagnosestelling optimale informatie wordt verkregen bij minimale belasting van de patiënt.
  • het technische principe van de MR en haar sequenties te beschrijven.
  • de desbetreffende parameters te herkennen, aan te passen en te verbeteren.
  • beelden te herkennen van diverse onderzoeken.

Deze opleiding omvat alle niveau’s op het MRI gebied: BasisMR; Vervolg basisMR en de PHBO MR.

PHBO MR 71 on line geheel en basis gaan weer 15 oktober 2023 van start; laatste lesdag geheel december 2024.

De PHBO MR -online basis bestaat uit minimaal 15 opdrachten gecombineerd met minimaal 10 on line lessen en een online theorie examen.

De PHBO MR -online verdieping bestaat uit minimaal 9 opdrachten gecombineerd met minimaal 11 on line lessen en een online examen bestaande uit 2 onderdelen: theorie examen en het examenonderdeel “houden van een voordracht”.

Op verzoek kan de PHBO online basis en PHBO online geheel of verdieping gestart worden zonder extra ondersteuning van on line lessen maar wel met opdrachten, die nagekeken worden. Vraag naar de mogelijkheden.

Tevens kunnen de beide examens PHBO MR basis en PHBO MR geheel zonder opleiding worden afgelegd.

Hoe ziet de MRI opleiding er uit?

We verdelen de MR opleiding in twee delen (die samen de hele PHBO opleiding MR als eindresultaat heeft):

Deel 1: De PHBO MR-basis.

Instap niveau: weinig/geen tot veel MRI ervaring. Bij geen ervaring stage plek verplicht.

Behandeld worden de basis MRI-techniek en de standaard onderzoeken neurologie / wervelkolom en extremiteiten (met nadruk op schouder en knie). Wij hebben hiervoor een speciaal aangepaste MRI lesboek met veel oefenvragen gemaakt met bijbehorende opdrachten. Doordat we de deelnemers persoonlijk begeleiden, kunnen we aansluiten op ieders eigen kennisniveau op het gebied van de MRI. Dit geheel wordt afgesloten met een theorie examen. Inclusief de boeken “MRI in de Praktijk 1-introductie” en “MRI in de Praktijk 2-basis”.

MR techniek: MR veiligheid + hoge veldsterkten; basisprincipe MR; magneten en gradiënten; spoelen; tijden- en contrastweging; SE-, TSE- en GE sequenties; suppressietechnieken; k-vlak; SNR; spatiële resolutie;3D scan; artefacten; contrastmiddelen, DWI.

Vervolgens is het mogelijk de verkorte PHBO MR óf direct, óf op een later tijdstip te volgen. Samen vormt het dan de hele PHBO MR opleiding.

Deel 2: De  PHBO opleiding MR- verdieping.

Instap niveau: PHBO opleiding MR-basis; vervolg BMR cursus of zonder cursus met veel MR-ervaring en beschikkend over de MRI basis techniek en basis MRI pathologie (wervelkolom, cerebrum, schouder en knie).

Deze opleiding is ook apart te volgen. Weet u niet of uw instap kennis voldoende is, dan kunt u ook deelnemen aan het PHBO MR basis examen (daar komen de eventuele extra aandachtspunten er wel uitrollen).

Bij deze opleiding wordt ervan uitgegaan dat de MRI techniek en de standaard uit te voeren MRI onderzoeken bekend zijn. Nu staat protocoloptimalisatie en verdieping MRI techniek centraal. Dit deel wordt afgesloten met een theorie examen en het houden van een voordracht. Inclusief het boek “MRI in de Praktijk 3-verdieping”.

MR techniek: verdieping van de onderwerpen van de MR-basis; aangevuld met DWI; MR-angiografie; MR cardiac, MRM. MR protocol optimalisatie van o.a. abdomen; cerebrum; wervelkolom; extremiteiten.

Kosten

–   PHBO opleiding MR online (basis en verdieping samen inclusief examen en boeken MRI        in de praktijk 1 t/m 3): € 2950.

–   PHBO opleiding MR online (basis inclusief examen en boeken MRI in de Praktijk 1 en 2): € 1390.

–   PHBO opleiding MR online verdieping (inclusief examen en boek MRI in de Praktijk 3): € 1635.

–   PHBO opleiding MR-basis examen: € 130.

–   PHBO opleiding MR-verdieping/geheel examen: € 345.

Boeken

De gehele opleiding staat beschreven in onderstaande boeken. U heeft geen extra les of extra opdrachten nodig indien u hetzij het PHBO MR basisexamen, hetzij het PHBO MR geheel examen wilt halen. U kunt zich geheel via deze boeken in eigen tempo voorbereiden.

MRI in de Praktijk 1-introductie €115. Incl. 385 (examen)vragen met antwoorden en praktijkvoorbeelden). ISBN /EAN 978-90-75396-317 4de druk.

MRI in de Praktijk 2-basis €185. Incl. 859 (examen)vragen met antwoorden en praktijkvoorbeelden). Binnenkort komt er een nieuwe druk.

MRI in de Praktijk 3-verdieping. Incl. examenvragen met antwoorden en praktijkvoorbeelden). Binnenkort komt er een nieuwe druk.