Inschrijven

U meldt zich in voor genoemde scholingsactiviteit en heeft het inschrijfgeld ad. € 35 overgemaakt aan Emrin (Bankreknr. NL19 RABO 015.96.97.409 (BIC RABO NL2U) t.n.v. Emrin, te Oosterend) onder vermelding van de scholingsactiviteit. Door inschrijving en/of betaling van de inschrijfkosten geeft u als deelnemer te kennen akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen van het Emrin.