PHBO MRI

PHBO OPLEIDING MR

Emrin is al sinds 1992 de specialist in het opleiden op het gebied van de MRI.

De hele opleiding Magnetische Resonantie (SBU 436) en de PHBO MR-basis (SBU 180) dragen het keurmerk Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is de opleiding accrediteert voor het kwaliteitsregister. In deze theoretisch gerichte opleiding ligt het zwaartepunt op de techniek en de praktische toepassingen ervan. Wij verwachten van u dat u al enige tijd op de MRI werkt en dat u tijdens de opleiding werkzaam bent op de MRI, aangezien u een aantal praktijkopdrachten op uw eigen MRI dient uit te voeren.

Doel:

  • Na deze opleiding bent u in staat om: het MR-onderzoek zelfstandig en methodisch uit te voeren in opdracht van een arts, waarbij de relatie wordt gelegd tussen de patiënt, de gegevens op de onderzoeksaanvraag en de wijze waarop het onderzoek moet worden uitgevoerd, opdat t.b.v. de diagnosestelling optimale informatie wordt verkregen bij minimale belasting van de patiënt.
  • het technische principe van de MR en haar sequenties te beschrijven.
  • de desbetreffende parameters te herkennen, aan te passen en te verbeteren.
  • beelden te herkennen van diverse onderzoeken.

Uit de praktijk blijkt dat er te weinig inschrijvingen voor de aparte cursusniveau’s zijn. Daarom hebben we een nieuwe opleiding MR gemaakt. Deze omvat alle niveau’s op het MRI gebied: BasisMR; Vervolg basisMR en de PHBO MR.

Op 23 februari 2019 starten we weer met de volgende gehele PHBO MR opleiding. Voorafgaande aan de eerste lesdag worden er een aantal theorie opdrachten gegeven, welke voor de eerste lesdag dienen te worden gemaakt en ingeleverd. Deze zijn vanaf 20 december 2018 beschikbaar. Laatste lesdag 12 december 2019.

PHBO MR 64 geheel en basis gaan weer op 20 december 2019 van start; de 1ste lesdag valt in februari 2020. Er is nog plek.

PHBO MR 63 – basis: start 20 december 2019; eerste lesdag valt op 23 februari 2019. Laatste lesdag 22 juni 2019.

PHBO MR 63 – verkort: start 20 juni 2019; eerste lesdag valt op 14 september 2019. Laatste lesdag 12 december 2019.

Hoe ziet de MRI opleiding er uit?

We verdelen de MR opleiding in twee delen (die samen de hele PHBO opleiding MR als eindresultaat heeft):

1. De PHBO MR-basis (voorheen BMR en VBMR).

Instap niveau: weinig/geen tot veel MRI ervaring.

2. De PHBO MR-verkort.

Instap niveau: PHBO opleiding MR-basis; vervolg BMR cursus of zonder cursus met veel MR-ervaring en beschikkend over de MRI basis techniek en basis MRI pathologie (wervelkolom, cerebrum, schouder en knie).

Deze opleiding is ook apart te volgen.

De PHBO MR-basis.

Dit is de huidige PHBO MR-basis met een extra lesdag om een lager instapniveau te realiseren. Dit om tegemoet te komen aan de deelnemers, die met weinig of geen MRI ervaring de MR opleiding willen volgen. Behandeld worden de basis MRI-techniek en de standaard onderzoeken neurologie / wervelkolom en extremiteiten (schouder en knie). Wij hebben hiervoor een speciaal aangepaste MRI applicatie syllabus gemaakt met bijbehorende opdrachten. Doordat we de deelnemers persoonlijk begeleiden, kunnen we aansluiten op ieders eigen kennisniveau op het gebied van de MRI. Dit geheel wordt afgesloten met een theorie examen.

PHBO MR 63/64 – basis/ geheel /verkort: er is nog plek.

U kunt zich nog inschrijven voor het PHBO MR-basis examen op 22 juni 2019 of op 10/11 december 2019.

MR techniek: MR veiligheid + hoge veldsterkten; basisprincipe MR; magneten en gradiënten; spoelen; tijden- en contrastweging; SE-, TSE- en GE sequenties; suppressietechnieken; k-vlak; SNR; spatiële resolutie;3D scan; artefacten; contrastmiddelen.

Vervolgens is het mogelijk de verkorte PHBO MR óf direct, óf een deel ervan, óf op een later tijdstip te volgen. Samen vormt het dan de hele PHBO MR opleiding. Dus het examen is van hetzelfde niveau als de huidige PHBO opleiding MR.

De verkorte PHBO MR.

Bij deze opleiding wordt ervan uitgegaan dat de MRI techniek en de standaard uit te voeren MRI onderzoeken bekend zijn. Nu staat protocoloptimalisatie en verdieping MRI techniek centraal. Dit deel wordt afgesloten met een theorie examen en het houden van een voordracht.

De onderdelen zijn ook elk apart te volgen – alles samen komt dan weer uit tot het huidige niveau van PHBO opleiding MR.

Er komt een mogelijkheid om alleen de PHBO MR examens te doen en op die manier het diploma PHBO opleiding MR te ontvangen. Dit bevat twee theorie-examens en een examen onderdeel, waarbij van u verwacht wordt een voordracht te houden. Hiervoor hebben we twee syllabi gemaakt, waar de lesstof in het Nederlands wordt aangeboden. Eerst komende gelegenheid is op juni 2019 of 11/12 en 13 december 2019.

MR techniek: verdieping van de onderwerpen van de MR-basis; aangevuld met DWI; MR-angiografie; MR cardiac.

MR protocol optimalisatie: MR Abdomen; MR cerebrum; MR Cardiac.

Kosten:

PHBO opleiding MR (basis en verkort samen inclusief examen): € 2875

PHBO opleiding MR-basis (inclusief examen): € 1290

PHBO opleiding MR-verkort (inclusief examen): € 1735

PHBO opleiding MR-basis examen: € 95; Examen inclusief MR-applicatie syllabi “MRI in de Praktijk 1 – introductie” en  “MRI in de Praktijk 2 – basis” € 295. Examen inclusief MR-applicatie syllabus “MRI in de Praktijk 2 – basis” € 210.

PHBO opleiding MR-verkort examen: € 350; examen; inclusief MR-applicatie syllabus “MRI in de Praktijk 2 – basis € 475.