PHBO MRI

PHBO OPLEIDING MR

Emrin is al sinds 1992 de specialist in het opleiden op het gebied van de MRI.

De hele opleiding Magnetische Resonantie (SBU 436) en de PHBO MR-basis (SBU 180) dragen het keurmerk Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is de opleiding accrediteert voor het kwaliteitsregister. In deze theoretisch gerichte opleiding ligt het zwaartepunt op de techniek en de praktische toepassingen ervan. Wij verwachten van u dat u al enige tijd op de MRI werkt en dat u tijdens de opleiding werkzaam bent op de MRI, aangezien u een aantal praktijkopdrachten op uw eigen MRI dient uit te voeren.

Doel:

  • Na deze opleiding bent u in staat om: het MR-onderzoek zelfstandig en methodisch uit te voeren in opdracht van een arts, waarbij de relatie wordt gelegd tussen de patiënt, de gegevens op de onderzoeksaanvraag en de wijze waarop het onderzoek moet worden uitgevoerd, opdat t.b.v. de diagnosestelling optimale informatie wordt verkregen bij minimale belasting van de patiënt.
  • het technische principe van de MR en haar sequenties te beschrijven.
  • de desbetreffende parameters te herkennen, aan te passen en te verbeteren.
  • beelden te herkennen van diverse onderzoeken.

Uit de praktijk blijkt dat er te weinig inschrijvingen voor de aparte cursusniveau’s zijn. Daarom hebben we een nieuwe opleiding MR gemaakt. Deze omvat alle niveau’s op het MRI gebied: BasisMR; Vervolg basisMR en de PHBO MR.

PHBO MR 66 geheel en basis gaan weer op 1 augustus 2020 van start;  laatste lesdag geheel december 2021.

PHBO MR -online; kan op elk moment van het jaar gestart worden. Het PHBO MR -online basisdeel bestaat uit 9 opdrachten en een theorie examen. Het PHBO MR -online verkorte deel bestaat uit 6 opdrachten en een examen (theorie examen en het examenonderdeel “houden van een voordracht”.

Hoe ziet de MRI opleiding er uit?

We verdelen de MR opleiding in twee delen (die samen de hele PHBO opleiding MR als eindresultaat heeft):

1. De PHBO MR-basis (voorheen BMR en VBMR).

Instap niveau: weinig/geen tot veel MRI ervaring. Bij geen ervaring stage plek verplicht.

2. De PHBO MR-verkort.

Instap niveau: PHBO opleiding MR-basis; vervolg BMR cursus of zonder cursus met veel MR-ervaring en beschikkend over de MRI basis techniek en basis MRI pathologie (wervelkolom, cerebrum, schouder en knie).

Deze opleiding is ook apart te volgen.

De PHBO MR-basis.

Behandeld worden de basis MRI-techniek en de standaard onderzoeken neurologie / wervelkolom en extremiteiten (met nadruk op schouder en knie). Wij hebben hiervoor een speciaal aangepaste MRI lesboek met veel oefenvragen gemaakt met bijbehorende opdrachten. Doordat we de deelnemers persoonlijk begeleiden, kunnen we aansluiten op ieders eigen kennisniveau op het gebied van de MRI. Dit geheel wordt afgesloten met een theorie examen. Inclusief de boeken “MRI in de Praktijk 1-introductie” en “MRI in de Praktijk 2-basis”.

MR techniek: MR veiligheid + hoge veldsterkten; basisprincipe MR; magneten en gradiënten; spoelen; tijden- en contrastweging; SE-, TSE- en GE sequenties; suppressietechnieken; k-vlak; SNR; spatiële resolutie;3D scan; artefacten; contrastmiddelen.

Vervolgens is het mogelijk de verkorte PHBO MR óf direct, óf een deel ervan, óf op een later tijdstip te volgen. Samen vormt het dan de hele PHBO MR opleiding. Dus het examen is van hetzelfde niveau als de huidige PHBO opleiding MR.

De verkorte PHBO MR.

Bij deze opleiding wordt ervan uitgegaan dat de MRI techniek en de standaard uit te voeren MRI onderzoeken bekend zijn. Nu staat protocoloptimalisatie en verdieping MRI techniek centraal. Dit deel wordt afgesloten met een theorie examen en het houden van een voordracht. Inclusief het boek “MRI in de Praktijk 2-basis”.

MR techniek: verdieping van de onderwerpen van de MR-basis; aangevuld met DWI; MR-angiografie; MR cardiac, MRM. MR protocol optimalisatie van o.a. abdomen; cerebrum; wervelkolom; extremiteiten.

Kosten:

–   PHBO opleiding MR (basis en verkort samen inclusief examen): € 2995.

–   PHBO opleiding MR-basis (inclusief examen): € 1390.

–   PHBO opleiding MR-verkort (inclusief examen): € 1735.

–   PHBO opleiding MR online (basis en verkort samen inclusief examen): € 2875.

–   PHBO opleiding MR online (basis inclusief examen): € 1290.

–   PHBO opleiding MR online (verkort inclusief examen): € 1635.

–   PHBO opleiding MR-basis examen: € 130.

–   PHBO opleiding MR-basis examen inclusief boeken “MRI in de Praktijk 1 en 2: € 355.

–   PHBO opleiding MR-verkort examen: € 345.

–   PHBO opleiding MR-verkort examen: inclusief boek “MRI in de Praktijk 2 € 490.

  • boek: MRI in de Praktijk 1-introductie € 95; MRI in de Praktijk 2-basis € 154.