PHBO MsCT

Emrin is al sinds 1996 de specialist in het opleiden op het gebied van Spiraal CT en Multi slice CT.

Vanaf 1 januari 2018 is het Emrin samen gaan werken met CT Learning en hebben we de opleiding PHBO MsCT vernieuwd. De lesstof en de (huiswerk)opdrachten worden nu aangeboden in een online leerplatform met per onderwerp aansluitend een lesdag. Met behulp van dit leerplatform wordt de opleiding aangepast aan de behoeften van de deelnemer. Ook het voortgang- en kennisniveau worden individueel bijgehouden (tot nu toe werd dat door Emrin per deelnemer persoonlijk gedaan, we volgen het nu per deelnemer via het online programma).

April 2020: De 4de opleiding PHBO MsCT groep heeft met behulp van de digitale leeromgeving de opleiding afgerond. De reacties hierop zijn erg positief zoals: de online leeromgeving is wel heel fijn, vooral de memotrainer. Hou die erin! Digitale leeromgeving is perfect. Dagelijkse memotrainingen zijn goed.

Door de huidige regelgeving, waardoor wij geen lesdagen meer kunnen organiseren, zijn wij voor de huidige opleiding overgestapt naar 2 wekelijkse on line colleges van ten minste 1,5 uur. Het blijkt dat de deelnemers voldoende kennis op (kunnen) doen met de on line leeromgeving met de daarbij behorende on line college’s. Tevens wordt het als prettig ervaren dat er geen reistijden meer zijn.

Aangezien wij verwachten dat we voorlopig geen lesdagen zullen kunnen gaan organiseren hebben we besloten dat wij vanaf 1 juni 2020 de PHBO MsCT alleen nog maar on line aanbieden. Dit bevat dus de digitale leeromgeving met opdrachten en in ieder geval elke 2 weken een on line les van minimaal 1,5 uur. Indien de deelnemers aangeven meer on line les te willen ontvangen kan dat en uiteraard is er altijd een gewone lesdag mogelijk mocht de regelgeving dat weer toelaat.

Deze opleiding is ook op uw afdeling mogelijk!  Ook in combinatie met extra (on line) lesdagen (lesuren). Vraag naar de mogelijkheden.

PHBO opleiding Multi Slice CT

De opleiding Multi Slice CT (385 SBU), de PHBO opleiding MsCT-basis (180 SBU) dragen beide het keurmerk Post HBO Nederland.  De theoretisch en praktisch gerichte opleiding op het gebied van de Multi Slice CT is bestemd voor deelnemers die werken met de CT en zich willen verdiepen in de multi-slice CT. PHBO MsCT module dosis is StADAP geaccrediteerd.

Doel:  Na deze opleiding is de deelnemer in staat om:

 • een onderzoek zelfstandig en methodisch uit te voeren in opdracht en overleg van een arts. Hierbij de relatie wordt gelegd tussen de patiënt, de gegevens op de onderzoeksaanvraag en de wijze waarop het onderzoek moet worden uitgevoerd, opdat ten behoeve van de diagnosestelling optimale informatie wordt verkregen bij minimale belasting van de patiënt.
 • het technische principe van multi-slice CT te beschrijven.
 • de desbetreffende parameters te herkennen en aan te passen.
 • te werken conform het ALARA principe.
 • anatomische beelden en afwijkingen te herkennen van diverse onderzoeken.
 • artefacten herkennen en eventueel te vermijden (op te lossen).
 • fysische en anatomische principes van een onderzoek op CT te beschrijven.
 • optimaal gebruik te maken van contrastmiddelen evenals de risico’s en eventuele contra-indicaties af te wegen.
 • protocol optimalisatie.

De opleiding bestaat uit meerdere modules:

Modules zijn onderverdeeld in:

 • MsCT techniek – basis
 • Applicatie en techniek wervelkolom
 • Applicatie en techniek hersenen
 • Applicatie en techniek extremiteiten
 • MsCT techniek- verdieping
 • Contrastmiddelen
 • Dosis
 • Applicatie en techniek thorax
 • Applicatie en techniek abdomen
 • CTA
 • Applicatie en techniek cardiologie.

Elke module kan los gevolgd worden. Hierboven staat de aanbevolen volgorde gegeven.

De PHBO opleiding MsCT kan afgesloten worden zonder deelname aan het examen: u ontvangt een bewijs van deelname.

De PHBO opleiding MsCT kan afgesloten worden met alleen een theorie examen: u ontvangt het diploma PHBO MsCT basis.

De PHBO opleiding MsCT kan afgesloten worden met het gehele examen welke bestaat uit twee onderdelen: theorie examen en het houden van een voordracht. U ontvangt het diploma PHBO MsCT.

 

Er kan op elk moment van het jaar gestart worden met deze opleiding. De examen data worden meegedeeld bij het starten van de opleiding.

Examens kunnen ook zonder de opleiding gevolgd te hebben afgenomen worden.

Kosten:

 1. De gehele Post-HBO MsCT opleiding, 11 modules, inclusief gebruik van het online leerplatform en Emrin lesboek MsCT:  €1450,- (inclusief examens).
 2. Losse module van de Post-HBO MsCT volgen, inclusief gebruik van het online leerplatform: op aanvraag.
 3. PHBO opleiding MsCT-basis examen: € 135
 4. PHBO gehele opleiding MsCT examen: € 350.

BTW vrij

Verplichte boeken +/- € 90.