Inschrijven

U schrijft zich in voor bijgenoemde scholingsactiviteit en heeft het inschrijfgeld ad. €34,- overgemaakt Emrin ( bankreknr. NL19 RABO 0159.697.409 t.n.v. Emrin, te Oosterend) onder vermelding van de scholingsactiviteit.

De gegevens die hierboven gevraagd worden alleen gebruikt voor deze opleiding. Door inschrijving en/of betaling van de inschrijfkosten geeft u als deelnemer te kennen akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen van het Emrin.