DuplexDoppler en kleurenDoppler

Emrin is al sinds 1992 de specialist in het opleiden op het gebied van Duplexdoppler en kleurendoppler.

Emrin opleidingen organiseert een praktisch gerichte opleiding of cursus met theoretische ondersteuning op het gebied van duplexDoppler en kleurenDoppler in de echodiagnostiek. Het is verstandig om enige ervaring te hebben op vakgebied echografie of doppler.

Er bestaan drie programma’s. De Post HBO opleiding Duplex Doppler en kleurendoppler, de 2-daagse en 3-daagse cursus Duplex in de praktijk. Alle deze mogelijkheden kunnen ook in company gegeven worden .

Doelgroep:
radiodiagnosten (i.o.), en vaatchirurgen (i.o.), dermatologen (i.o), flebologen, fysiotherapeuten, echografisten, radiologisch laboranten (echografisten), vasculair diagnostisch laboranten en klinisch neurofysiologisch laboranten.
Er wordt van u verwacht dat u gedurende de cursus het geleerde in de praktijk kunt toepassen.
Een toelatingscommissie beslist over de volgorde van toelating en over de toelating van cursisten die niet in het bezit zijn van de bovengenoemde diploma’s.

Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 10.

Post HBO opleiding Duplexdoppler en kleurendoppler – nu ook in company

Doel:
Een solide basis leggen voor toepassingen van duplex Doppler en kleuren-Doppler in het abdomen en de perifere vaten.

Data: 5 lesdagen van 9.30 uur tot 17.30 uur, verdeeld over ongeveer 3 maanden. Startdatum najaar 2016.

Inhoud:
De nadruk ligt op de onderzoekstechnieken van de verschillende vaatstelsels en daarbij passende protocollen. Er vindt een korte opfrissing plaats van de anatomie en pathofysiologie, alvorens de onderzoekstechnieken en protocollen in kleine groepjes, in de praktijk worden toegepast. De thema’s zijn: onderzoekstechnieken, extracraniële vaten, abdomen, perifere vaten en speciale toepassingen.

Studie:
De cursisten worden gestimuleerd om na elk thema casusmateriaal uit eigen kliniek te presenteren, waarna een korte bespreking kan plaatsvinden. Tevens wordt er verwacht dat het geleerde in de tussen liggende weken wordt geoefend.

Examen:
De opleiding wordt op de laatste cursusdag afgesloten met een tweedeling examen: een theorie-examen en een praktijkexamen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt u een Post HBO diploma. Anders ontvangt u een bewijs van deelname.
Accreditatie is aangevraagd voor het kwaliteitsregister.

Kosten: € 1325; excl. boeken. er is nog plek.

2-daagse cursus Duplex in de praktijk – Nu ook in company

Doel:
Het in de praktijk kunnen toepassen van Duplex ten behoeve van de diagnostiek van aandoeningen van het arteriële en veneuze vaatstelsel (cerebraal en perifeer).

Data: najaar 2016 van 9.30 uur tot 17.30 uur.

Inhoud:
De nadruk ligt op de toepassing van onderzoekstechnieken van de vaatstelsels van de carotiden en beenvaten met de daarbij behorende protocollen. Er vindt een korte opfrissing plaats van de haemodynamica, de anatomie en pathofysiologie, alvorens de onderzoekstechnieken en protocollen (eventueel in groepjes) in de praktijk toe te passen. De trefwoorden o.a. zijn: praktijk, protocol, extracraniële vaten, perifere vaten (veneus en arterieel) en casusbespreking.

Studie:
De cursisten worden gestimuleerd om casusmateriaal uit eigen kliniek in te brengen, waarna een korte bespreking kan plaatsvinden. Tevens wordt er verwacht dat het geleerde in de tussenliggende week wordt geoefend en de uitgedeelde praktijkopdrachten worden gemaakt.
U ontvangt na het volgend van alle lesdagen en het maken van de thuisopdrachten een bewijs van deelname.

Kosten: € 695.

3-daagse cursus Duplex in de praktijk – Nu ook in company

Doel:
Het in de praktijk kunnen toepassen van Duplex ten behoeve van de diagnostiek van aandoeningen van het arteriële en veneuze vaatstelsel (cerebraal en perifeer)

Data: najaar 2016 van 9.30 uur tot 17.30 uur.

Inhoud:
De nadruk ligt op de toepassing van onderzoekstechnieken van de vaatstelsels van de carotiden buik- en beenvaten met de daarbij behorende protocollen. Er vindt een korte opfrissing plaats van de haemodynamica, de anatomie en pathofysiologie, alvorens de onderzoekstechnieken en protocollen (eventueel in groepjes) in de praktijk toe te passen. De trefwoorden o.a. zijn: praktijk, protocol, extracraniële vaten, perifere vaten (veneus en arterieel) en casusbespreking.

Studie:
De cursisten worden gestimuleerd om casusmateriaal uit eigen kliniek in te brengen, waarna een korte bespreking kan plaatsvinden. Tevens wordt er verwacht dat het geleerde in de tussenliggende week wordt geoefend en de uitgedeelde praktijkopdrachten worden gemaakt.
U ontvangt na het volgend van alle lesdagen en het maken van de thuisopdrachten een bewijs van deelname.

Kosten: € 985.