Contact

Contactgegevens

Telefoon: 06-12136393

Leslokatie: Wilhelminalaan 1, De Bilt.

Postadres: Genteweg 1, 1794 HK Oosterend
E-mail: info@emrin.nl

Bankrekeningnummer: 15.96.97.409
IBAN: NL19RABO 0159697409
BIC: RABO NL2U

Kvk Utrecht: 30110355

EMRIN Opleidingen is in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) opgenomen.

Wij nemen binnen 5 dagen contact met u op indien u ons per mail of via deze site een vraag/ inschrijving stuurt.